ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท I-Medex จำกัด
I-Medex จำกัด
ที่ตั้ง
(สำนักงานใหญ่) 1504-6 ย่านอุนายะ เขตฮานะมิงาวะ เมืองชิบะ
262-0003 ประเทศญี่ปุ่น
(สำนักงานขายในยุโรป)
11 ถนน มิดแลร์เว็ค F-68025 กอลมาร์ เซเด็กซ์ ประเทศฝรั่งเศส
ติดต่อเรา
(สำนักงานใหญ่)
โทร:+81 43-257-7411
แฟกซ์:+81 43-257-7410
(สำนักงานขายในยุโรป)
โทร:+ 33-3-89 20 12 70
เว็บไซต์
https://www.imedex-global.com/
วันที่ก่อตั้ง
19 มิถุนายน 2535
เงินลงทุน
12,500,000เยน
รอบบัญชี
เดือนพฤษภาคม
ธุรกิจ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)
อิเล็กโทรด, ใช้เพื่อการตรวจรักษา,
อุปกรณ์ทางการแพทย์, การดูแลสุขภาพ
เราผลิตอิเล็กโทรดสำหรับ ECG ชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ประเทศญี่ปุ่น
นานกว่า 25 ปีที่เราจัดหาอิเล็กโทรดคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ประธานบริษัท
ชินชิจิ อิจิดะ
ประธานกรรมการ
มาโกโตะ อิจิดะ
พนักงาน
85
ISO 13485
ISO 13485 2016
ดัดแปลง:
สำนักงานใหญ่,
ศูนย์ที่สอง

การเดินทาง

  • ย่านอุนายะ เขตฮานะมิงาวะ เมืองชิบะ 262-0003 ประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง

  • 11 ถนน มิดแลร์เว็ค F-68025 กอลมาร์ เซเด็กซ์ ประเทศฝรั่งเศส

ติดต่อเรา